Vedení účetnictví

 • Průběžné zpracování a kontrola věcné správnosti dokladů, stanovení předkontace
 • Zápis do účetního deníku
 • Hlavní kniha
 • Analytické evidence
 • Evidence DPH
 • Evidence majetku
 • Evidence pohledávek a závazků
 • Kniha došlých faktur
 • Kniha vydaných faktur
 • Měsíční přehledy (rozvaha, výsledovka)
 • Uzávěrky: kontrola majetkvých účtů, inventarizace účtů, odpisy
 • Silniční daň
 • Roční závěrka včetně zpracování daňových přiznání a příloh
 • Zpracování statist. výkazů

 
Vyzkoušejte: tvorba webových stránek / seo optimalizace pro vyhledávače / levné letenky / Forex / FAKTURACENet.eu